Personeel & Advies

Personeelszaken is in veel bedrijven geen aparte tak van sport, maar wordt er door de manager “bij gedaan”. Hierdoor heeft een manager minder tijd voor de “core business”. Dit gaat gepaard met het niet genoeg aandacht hebben voor de medewerkers. Dit kan leiden tot demotivatie en een hoog ziekteverzuim. SA&VD Consultancy helpt u graag om deze diensten uit handen te nemen.

Organisatieadvies

Wat is een organisatie en hoe weet u dat uw organisatie op de juiste manier georganiseerd is? Iedere organisatie is uniek net zoals ieder mens uniek is. In dit kader kunnen er zaken binnen uw organisatie spelen, die u graag anders zou zien. Dit kunnen verbetertrajecten zijn, maar dit kan ook onderhuidse demotivatie van medewerkers zijn. Wat is nu de juiste manier om hier mee om te gaan?

Coaching

Coaching kan worden omschreven als een manier van communicatie waarin de coach aansluit bij het perspectief van de cliënt met het doel dit perspectief te verbreden, teneinde diens keuzemogelijkheden te vergroten.

Coaching kan ook worden gezien als een manier van leven, een leven waarin men altijd openstaat voor velerlei manieren waarop een situatie kan worden bekeken, een leven waarin men probeert anderen te ondersteunen bij het bereiken van wat voor hen belangrijk is in hun leven, een leven waarin men elk moment volledig en bewust ervaart en beleeft.

 

 

Personnel & Advice

A lot of managers perform HR tasks as part of their responsibilities next to their day-to-day tasks. This leaves the manager with less time for the actual core business. The consequence could be that there is not enough attention for the employees. This could lead to higher illness rate of employees who are not motivated to do their job. SA&VD Consultancy is very pleased to assist you with these issues.

Organisational Advice

What is an organisation and how do you know that your organisation is organised in the right way? Every organisation is unique, just as every person. Referring to this it might be possible that there are some issues within your organisation that you would like to change. Are these issues improvement projects or are these issues related to employees who are not motivated?

Coaching

Coaching can be described as a way of communication in which the coach identifies himself/herself with the coachee in order to offer a bigger perspective of choices and possibilities.

Another way of describing Coaching is that Coaching is a way of life. In this life people open up for different ways of looking at a certain situation and/or assisting other people with reaching their goal in life. In this life people live their life to the fullest every single moment.